Paylaş

Türkçe İngilizce

Kalite, 55 Yıldır Yıldız Çorap'la ayağınızda

Kalite, 55 Yıldır Yıldız Çorap'la ayağınızda

Yarım asırdır kalite üretiyoruz

Yarım asırdır kalite üretiyoruz

1957'den günümüze değişmeyen tutku

1957'den günümüze değişmeyen tutku

Yıldız Çorap

T?RK?YE?nin, tekstil sekt?r?ndeki b?y?me potansiyelini, ?orap sekt?r?ne de etkili? bir? bi?imde yans?tan YILDIZ ?ORAP, b?y?me h?z?n? yapm?? oldu?u ihracatla desteklemektedir

?Y?llar?n getirmi? oldu?u? tecr?be ve sayg?n ismini, geni? m??teri portf?y? ve yeti?mi? insan g?c?yle daha da sa?lamla?t?rm??t?r.??nk? t?m YILDIZ ?ORAP ailesi olarak, sonunda kazanmas? gerekenin KAL?TE oldu?unu biliyoruz.??

Devamı